Selectie, installatie en bescherming van IT-infrastructuur

Digitale data laat zich niet automatisch transporteren. Wanneer we intern of extern data willen delen, zal IT-infrastructuur altijd noodzakelijk zijn.

De IT-infrastructuur kan hierbij verschillende componenten behelzen, gaande van glasvezelkabels tot hubs, repeaters, servers en verdeelpanelen.

@Vice is er vanaf de eerste stap opdat uw IT-infrastructuur zorgvuldig geselecteerd én aangelegd wordt in functie van uw noden.

Selectie en installatie IT-componenten

In functie van uw noden selecteren wij de best geschikte netwerkcomponenten en transportmedia.

Die eerste groep zal voornamelijk bestaan uit passieve componenten zoals netwerkkabels, maar zal eveneens actieve componenten bevatten. Hierbij kan het onder andere gaan om hubs, repeaters, bridges, routers en gateways.

De categorie transportmedia bestaat dan weer uit de noodzakelijke elektrische geleiders, de ether en de glasvezelkabel. Hierbij houden we in functie van het gewenste toepassingsgebied rekening met de verschillende typen en selecteren we zorgvuldig en prijsbewust het beste IT-materiaal.

IT-infrastructuur voor netwerken

De verschillende IT-componenten kunnen het werk uiteraard niet alleen verrichten. Data zal binnen uw netwerk steeds een bepaalde weg afleggen. Onder andere de routeringsalgoritmen zoals STP en OSPF zullen die route mee bepalen.

Uiteraard doen wij het nodige om uw systemen zo efficiënt en veilig mogelijk vorm te geven. Dit doen we niet alleen bij de installatie van de noodzakelijke IT-infrastructuur, maar ook bij het uiteindelijk opzetten van uw IT-netwerk.

Beveiligen van IT-infrastructuur

De beveiliging van IT-infrastructuur zal steeds verschillende domeinen behelzen. Zo kan het bijvoorbeeld gaan om de beveiliging tegen fysieke invloeden. Hier denken we aan de selectie van geschikte isolatiematerialen om stoorzenders buiten schot te houden, maar ook aan pakweg geschikte koeling voor de bestaande servers. Om een optimale zekerheid te behouden denken we eveneens aan externe back-ups die uw belangrijke data zelfs na een crash of brand moeten beschermen. Dubbel zo veilig, dus!

Toch gaat het beveiligen van IT-infrastructuur nog een stap verder. Er bestaat immers ook het risico dat kwaadwilligen uw netwerk infiltreren om zo toegang te verschaffen tot uw data. Daarom voorzien wij steeds een firewall om uw network en de computers te beschermen tegen extern misbruik. Er kan hierbij sprake zijn van screening in de netwerklaag of applicatielaag, al dan niet met bewaring van de connectie. Uiteraard bespreken we samen met u de voor- en nadelen van ieder type firewall opdat u niet alleen een optimale bescherming geniet, maar ook de efficiëntie van uw infrastructuur behoudt.

Zoals u ziet: het aanleggen van IT-infrastructuur is veel meer dan boren, slijpen en kabels in de muur proppen. Net omdat die infrastructuur zo’n verregaande gevolgen heeft voor uw netwerk, is het dan ook aangeraden om al in de eerste fase contact op te nemen met een IT-specialist. We hoeven u er vast niet bij te vertellen dat wij van @Vice altijd voor u klaar staan?

Ready to Get Started?

Atvice | When you need IT!