Audit, opdat je nooit out of IT zou zijn

Regelmatig voeren wij van Atvice onderzoeken uit naar bestaande IT-omgevingen. Hierbij hebben we aandacht voor de organisatiemethode en de gehanteerde processen. Niet alleen sporen we problemen razendsnel op, bovendien zien we ook waar opportuniteiten zich bevinden.Dit alles gieten we uiteraard in een verstaanbaar doch technisch rapport, waarbij we ook functionele adviezen verlenen.
Uiteraard kunnen we vervolgens ook zelf de handen uit de mouwen steken, maar dragen we de informatie even graag over aan externe specialisten.

We nemen uw bestaande infrastructuur onder de loep

Tijdens de technical audit onderzoeken we de bestaande IT-infrastructuur en de geschiktheid ervan. We toetsen die infrastructuur aan de bestaande en de toekomstige noden. Onder andere een uitgebreid database- en netwerkonderzoek komen hierbij aan bod. Het uiteindelijke doel is meer dan alleen het functioneren van uw infrastructuur garanderen. Zo gaan we ook de veiligheid, de snelheid en de mogelijkheden ervan na. We hebben het eveneens over de beheersbaarheid ervan en hoe we via enkele ingrepen op onderhoudskosten kunnen besparen.

Bij Atvice doen we dan ook meer dan alleen adviseren, we denken gewoon graag met u mee.

Samen onderzoeken we de ICT-ketting

Iedere onderneming heeft z’n eigen manier om processen af te handelen. Vaker wel dan niet komt daar software bij te pas. Dat zorgt ervoor dat ook kleine ondernemingen vaak tientallen licenties lopen hebben en op uiteenlopende manieren hun processen doorlopen. Dat maakt het niet alleen nodeloos ingewikkeld, maar vaak ook moeilijk te doorgronden. Tijdens ons onderzoek hebben we dan ook aandacht voor de gangbare processen in de onderneming. Indien nodig volgen we u graag even mee opdat we de onderneming van binnenuit kunnen veranderen.
Op die manier bent u er steeds zeker van dat de vernieuwde ICT-ketting optimaal aansluit bij uw manier van werken.

Meer dan alleen een verslag

Adviesverlening zit in ons bloed. Dat weet onze naamkeuze waarschijnlijk meer dan te verduidelijken. Toch beperken we onze audit lang niet alleen tot het verlenen van advies. We denken graag met u mee en hebben het ook over oplossingen, de betaalbaarheid en een aantal functionele elementen. In samenspraak met uw wensen brengen we meteen een offerte uit, opdat er ook zo snel mogelijk actie kan worden ondernomen. Hebben wij tot onze spijt niet de noodzakelijke expertise in huis? Dan vinden wij dat geen schande. In de IT-sector met vele expertisegebieden is dat immers niet ongewoon. Ook hier verwijzen wij u door naar partners waar wij graag mee samenwerken. Eerlijk is eerlijk. Bovendien krijgt u zo de beste dienstverlening.

Bij Atvice staan de wensen van uw onderneming immers steeds centraal.
En daar, daar doen wij het voor.

Ready to Get Started?

Atvice | When you need IT!