Preventieve oplossingen om dataverlies tegen te gaan

Voor sommige ondernemingen zijn hun gegevens en databanken cruciaal. Denk maar aan een juridische uitgeverij die voor zijn wetboeken teert op gigantische databanken met bijgehouden wetgeving.

Zonder een goede backup & disaster recovery zou een enkele brand de onderneming volledig in as leggen. Letterlijk en figuurlijk.
Het is ook hier dat Atvice zijn meerwaarde aantoont. Wij zijn er immers niet alleen voor wanneer het goed gaat, maar denken ook preventief met u mee.

Uw data is ook voor ons belangrijk.

Combinatie van on- en offsite back-up

Een onsite back-up moet ervoor zorgen dat uw onderneming na een crash snel opnieuw verder kan. Hoe dat moet gebeuren? Dat bepalen we steeds in onderling overleg. Veel is immers afhankelijk van hoe snel er moet kunnen gerecoverd worden en hoe vaak gegevens moeten worden opgeslagen. Uiteraard speelt de hoeveelheid data ook een rol. Verder denken we ook aan andere noodlottigheden zoals brand, diefstal of stormschade. Beschikt u over meerdere vestigingen? Dan kan het volstaan om op iedere vestiging een backup te voorzien. Is dat niet het geval? Dan doen we het nodige om ook een externe back up te garanderen. Zo kunt u via zo’n externe back up steeds uw gegevens raadplegen, zelfs wanneer het grondig mis zou lopen.

Natuurlijk doen wij ook het nodige om uw back-upsystemen up to date te houden en voeren wij tests uit om na te gaan of uw systeem nog steeds voldoet. Zowel data als veiligheid zijn immers voortdurend in evolutie, net zoals wij.

Bescherming & veiligheid tegen datadiefstal & hacking

Uw systeem moet uiteraard niet alleen bescherming genieten tegen crashes of andere noodlottigheden. Soms is ook kwade wil een factor waar we rekening mee dienen te houden. Die kwade wil kan verschillende proporties aannemen. Het kan gaan van een boze ex-werknemer tot een hacker die uit is op de diefstal van datagegevens. Ook hier doen we het nodige om uw systemen optimaal te beveiligen. Niet alleen omdat de GDPR zo’n hoge mate van veiligheid oplegt, ook omdat het verlies van data uw concurrentiële slagkracht in het hart kan raken.

Intelligente data management & slimme oplossingen

Het beveiligen en garanderen van data moet niet alleen bescherming bieden, het moet ook de efficiëntie binnen de onderneming verhogen. Voor het beheer van uw back-ups kiezen wij in samenspraak met onze klanten steeds vaker voor Veeam. Met Veeam kan u immers de steeds complexer wordende back-ups eenvoudiger beheren en tot 60% besparen. Bovendien realiseert u gelijktijdig hyper-availability, ongeacht de vraag of we nu thuis in de cloud werken of fysiek op kantoor aanwezig zijn. Zoals steeds denken we bij Atvice met u mee, want daar zijn we nu eenmaal voor.

Ready to Get Started?

Atvice | When you need IT!